สายต่ออาหาร Nutriline PB

15.00฿

สายต่ออาหารปั่นผสมบรรจุถุง สาย Nutrilne PB ใช้ต่อเข้ากับ Nutri Pack ผลิตภัณฑ์อาหารเหลว

Nutriline PB เป็นสายที่สามารถต่อเข้ากับ Nutri Pack ได้เลย เพื่อลดความยุ่งยาก

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

สายต่ออาหารปั่นผสมบรรจุถุง

สายNutrilne PB ใช้ต่อเข้ากับ Nutri Pack ผลิตภัณฑ์อาหารเหลว

  • ผลิตด้วยวัตถุดิบพลาสติกชนิดทีใช้ในวงการแพทย์ (Medical grade)
  • ข้อต่อเป็นแบบเกลียว สามารถต่อเข้าอาหารปั่นบรรจุถุง(Nutri Pack)ได้
  • สายส่ง มีความยาว 110 ซม.
  • กระเปาะหยดมีความใส สามารถมองเห็นอาหารได้อย่างชัดเจน
  • มีรางรอก สำหรับเปิด-ปิดการให้อาหาร
  • ปลายสายเป็นข้อต่อชนิดเดือย (Step connector) สามารถต่อเข้าสายให้อาหาร(NG tube) ได้
  • มีฝาครอบที่ปลายสายเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน 8. ทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเอทธิลีนออกไซด์ (ETO)
  • บรรจุ ซองละ 1 ชิ้น