+66 64 123 4545

เลือกกินอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวาน??

ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นมาจากอาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นเอง ทั้งนี้ผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และยังคงรับประทานอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไป ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไปลดภาวะเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ผู้ป่วยเบาหวานเลือกกินอาหารต่างๆ ได้เช่นเดียวกับคนปกติแต่จำเป็นต้องเรียนรู้ว่าจะกินอาหารมากน้อยแค่ไหนจึงจะไม่ทำให้ น้ำตาลในเลือดสูง โดยมีหลักการง่ายๆ ด้วยการควบคุมชนิดและปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่กิน โดยแบ่งอาหารออกเป็น 6 หมวด ซึ่งอาหารที่ อยู่ในหมวดเดียวกันจะให้สารอาหาร ประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เฉลี่ยใกล้เคียงกัน
admin_jt

TUNA

สินค้า สูตรปลาทูน่า ราคา