รู้ก่อนเสิร์ฟ เลือกวัตถุดิบอาหาร สำหรับผู้สูงอายุ

รู้ก่อนเสริ์ฟ
การเลือกวัตถุดิบในการทำอาหารเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน
กับการทานอาหารของผู้สูงอายุ
การเลือกวัตถุดิบก็คงต้องคำนึงถึงเรื่องของการบดเคี้ยวเช่นกัน การเลือกนั้นควรเลือก อาหารที่บดเค้ยวได้ง่าย นิ่ม อ่อนนุ่ม และมีรสชาติที่ไม่จัดมากจนเกินไป เพราะยิ่งอายุ มากขึ้นยิ่งเคี้ยวและกลืนลำบาก
ไม่เพียงแต่เลือกวัตถุดิบเท่านั้น แต่ต้องเลือกอาหารที่ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ แต่ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายและช่วงอายุของแต่ละคนว่าต้องการสารอาหารมากน้อยเท่าไหร่
อย่างไรก็ตามในการเลือกทานอาหารก็ควรจะปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการอาหาร เพื่อปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายของเรานั้นเอง
admin_jt

TUNA

สินค้า สูตรปลาทูน่า ราคา